KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương năm


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Continue reading [VĐ] Chương năm

KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương bốn


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Continue reading [VĐ] Chương bốn

Quotes · Tứ Diệp Thảo

[Quotes] Tứ Diệp Thảo


QUOTES ĐƯỢC LÀM NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. .: Credit: [Facebook] 易烊千儿 (Bún) :.   

Nên nhớ rằng... · Quotes

[Quotes] Nên nhớ rằng…


QUOTES ĐƯỢC LÀM NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. .: Credit: [Facebook] 易烊千儿 (Bún) :. 

Nỗi lòng fan Cbiz · Quotes

[Quotes] Nỗi lòng fan Cbiz


QUOTES ĐƯỢC LÀM NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. .: Credit: [Facebook] 易烊千儿 (Bún) :. 

Quotes · Tôi là ai?

[Quotes] Tôi là ai?


QUOTES ĐƯỢC LÀM NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. .: Credit: [Facebook] 易烊千儿 (Bún) :.