KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương năm


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Đọc tiếp [VĐ] Chương năm

KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương bốn


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Đọc tiếp [VĐ] Chương bốn

Khác

[VĐ] Chương ba


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Đọc tiếp [VĐ] Chương ba

Khác

[VĐ] Chương hai


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Đọc tiếp [VĐ] Chương hai

KaiYuan · Khải Nguyên · Shortfic · Vô đề

[VĐ] Chương một


FIC ĐƯỢC VIẾT NÊN BỞI TÌNH YÊU CỦA TỤI MÌNH VỚI MẤY ĐỨA THỈNH XIN PHÉP NHÓM TRƯỚC KHI CHUYỂN VER, CHIA SẺ, REPOST,…VÀ NHỚ GHI RÕ CREDIT. ♥Author: Tiểu Uyển-MNGT ♥Beta+Edit: Tuyền Ngọc, Nguyệt Nhi ♥Thể loại : Hiện đại, vườn trường, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, không tiểu tam, không bánh bèo,… Đọc tiếp [VĐ] Chương một